Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen i præstegården, Vinderupvej 25 i Ejsing.

Mødedatoer i 2020:

22. januar kl. 19.00

26. februar kl. 19.00

26. marts kl. 19.00

23. april kl. 19.00

19. maj kl. 19.00

25. juni kl. 19.00

27. august kl. 19.00

Valgforsamlingsmøde til menighedsrådet 15. september kl. 19.00

24. september kl. 19.00

22. oktober kl. 19.00

26. november kl. 19.00