Fødsel 

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Hvis fødslen ikke er sket på sygehuset og uden en en jordemoders tilstedeværelse, skal man selv anmelde fødslen på www.borger.dk

 

Faderskab og fælles forældremyndighed

Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed.

Er forældrene ikke gift skal man senest 14 dage efter fødslen anmelde faderskabet med en "Omsorgs- og ansvarserklæring" via www.borger.dk. Denne erklæring skal signeres med Nem-ID.